Trang chủ Giới thiệu công ty Ban điều hành Công ty

Ban điều hành Công ty

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Ông : Nguyễn Đức Vịnh

Chức vụ : Chủ Tịch HĐTV

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ, cử nhận quản trị kinh doanh

Thâm niên: trên 15 năm kinh nghiệm thực tế

2. Ông : Nguyễn Văn Công

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ

Thâm niên: trên 15 năm kinh nghiệm thực tế

3. Ông : Ngô Thanh Dương

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sản Xuất

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vỏ tàu thủy

Thâm niên: trên 13 năm kinh nghiệm thực tế

4. Ông : Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Thâm niên: trên 13 năm kinh nghiệm thực tế

5. Ông : Mai Công Thức

Chức vụ : Xưởng trưởng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Thâm niên: trên 15 năm kinh nghiệm thực tế

Ý kiến bình luận