Trang chủ Kết cấu thép GIA CÔNG VÀ ĐẤU LẮP HOÀN THIỆN KẾT CẤU THÉP TOA XE TÀU HỎA 2018

GIA CÔNG VÀ ĐẤU LẮP HOÀN THIỆN KẾT CẤU THÉP TOA XE TÀU HỎA 2018

Công việc thực hiện Gia công và đấu lắp hoàn thiện kết cấu thép toa xe tàu hỏa
Chủ đầu tư Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội
Đối tác Công ty CP xe lửa Dĩ An – Công ty CP đóng tàu Sông Cấm
Khối lượng thực hiện –          Gia công và hoàn thiện 6 toa xe tàu hỏa

–          Toa xe dài 20 mét, rộng 2,9 mét, toa VIP

Nhân lực thực hiện 20 người
Thời gian thực hiện –          Ngày ký hợp đồng: T12/2017

–          Ngày hoàn thiện: T5/2018

GIA CÔNG THÀNH XE VÀ VÒM XE

GIA CÔNG HOÀN THIỆN BỆ XE

       

HOÀN THIỆN VÒM XE

       

ĐẤU TỔ HỢP TOA XE

TỔNG THỂ DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THIỆN

Ý kiến bình luận