Trang chủ Sản phẩm Dự án gia công chế tạo kết cấu thép và lắp dựng dây truyền SX Vôi Công Nghiệp DLH

Dự án gia công chế tạo kết cấu thép và lắp dựng dây truyền SX Vôi Công Nghiệp DLH

Công việc thực hiện Gia công và lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất Vôi DLH
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH
Đối tác CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH
Khối lượng thực hiện Gia công và lắp đặt si lô 200 m³: 20.856 kg

Gia công và lắp đặt si lô 50 m³: 8.000 kg

Gia công và lắp đặt phễu cắt đá: 14.000 kg

Gia công và lắp đặt phễu cấp than: 7.000 kg

GIA CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG HỆ THỐNG SILO VÀ PHỄU LIỆU

HỆ THỐNG SILO VÀ PHỄU LIỆU SAU KHI HOÀN THIỆN​

THI CÔNG LẮP DỰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG SX VÔI HYDRAT

THI CÔNG LẮP DỰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG BĂNG TẢI NGHIÊNG VÀ NHÀ ĐỈNH LÒ

THI CÔNG LẮP DỰNG KẾT CẤU PHI TIÊU CHUẨN HYDRAT​

TỔNG THỂ DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THIỆN​

Ý kiến bình luận