Trang chủ Sản phẩm Dự án Gia công kết cấu căn sống chính Ụ 1600T theo bản vẽ kỹ thuật ( Căn sống chính) cho CÔNG TY TNHH LAI DẮT TÀU BIỂN VŨNG TÀU

Dự án Gia công kết cấu căn sống chính Ụ 1600T theo bản vẽ kỹ thuật ( Căn sống chính) cho CÔNG TY TNHH LAI DẮT TÀU BIỂN VŨNG TÀU

Công việc thực hiện Gia công kết cấu căn sống chính Ụ 1600T theo bản vẽ kỹ thuật ( Căn sống chính) 
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH LAI DẮT TÀU BIỂN VŨNG TÀU
Đối tác CÔNG TY TNHH LAI DẮT TÀU BIỂN VŨNG TÀU
Khối lượng thực hiện 40 bộ = 12,600 Kg

Ý kiến bình luận