Trang chủ Sản phẩm Thi công đóng mới block tàu biển vỏ thép

Thi công đóng mới block tàu biển vỏ thép

Công việc thực hiện Cung ứng nhân công đóng tàu  
Chủ đầu tư CÔNG TY ĐÓNG TÀU 189
Đối tác CÔNG TY CP THIẾT BỊ NÂNG NAM TRIỆU
Khối lượng thực hiện   Thi công đóng mới block tàu biển

KHAI TRIỂN VÀ LẮP RÁP CƠ CẤU TÀU BIỂN

ĐÓNG BOCLK TÀU BIỂN

ĐÓNG BOCLK TÀU BIỂN

TÁCH BỆ VÀ HOÀN THIỆN BLOCK TÀU BIỂN

BLOCK HOÀN THIỆN ĐƯA VÀO NHÀ PHUN LÀM SẠCH VÀ SƠN

DOA LỖ VÀ LẮP ĐẶT HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU BIỂN

HẠ THỦY TÀU

Ý kiến bình luận