Trang chủ Giới thiệu công ty Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

1. Ban điều hành công ty

Chủ tịch HĐTV Ông Nguyễn Đức Vịnh
Giám đốc Ông Nguyễn Văn Công
Phó Giám Đốc Sản Xuất  Ông Ngô Thanh Dương
Kế Toán Trưởng Trần Thị Hồng Vân

2. Sơ đồ tổ chức công ty

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VƯỢNG HỒNG PHÁT 

Ý kiến bình luận