Trang chủ Tin tức Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực VHP

Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực VHP

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, giúp người lao động nắm vững hơn về những công việc của mình, là những hoạt động cùng học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả tốt hơn, đảm bảo An toàn LĐ.

Ngày 23/5/2017 Công ty chính thức thành lập TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CUNG ƯNG NHÂN LỰC VHP.

Các nội dung đào tạo tại Trung tâm

*  Đào tạo tiếng Anh cơ bản.

*  Đào tạo kiến thức về An toàn lao động trong Sản xuất CN.

*  Đào tạo kỹ năng giao tiếp và quản lý.

*  Đào tạo Chuyên môn.

ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT CAO, SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG…CÙNG PHÁT TRIỂN!

Ý kiến bình luận