1, THI CÔNG BLOCK TÀU VỎ THÉP TẠI Z189, HẠ LONG, THÁI BÌNH DƯƠNG


BLOCKS FOR VESSEL 5009STALL'S MOUTH BLOCK FOR VESSEL 13500
COMPLETED OVERNIGHT CRUISE

HATCH COAMING BLOCK -VIN B2162, THI CÔNG TÀU VỎ NHÔM VÀ THIẾT BỊ VẬT LIỆU NHÔM.
ALUMINIUM VESSELS (SERIES ST 118 & 181 – HỒNG HÀ S/Y)

ALUMINIUM VESSELS (SERIES ST 118 & 181 – HỒNG HÀ S/Y)
ALUMINIUM GANGWAY, ELECTRIC BOX (KRAKEN - AUSTRALIA)


3, THI CÔNG THIẾT BỊ TRÊN TÀU.GEAR BOX STRUCTURE


HYDRAULIC POWER STATION


LIFTING LEGS OF OFFSHORE VESSEL


4, KẾT CẤU GIÁ KÊ VẬN CHUYỂN TÀU – CHUYÊN DỤNG.
SHIPPING SUPPORT FOR DAMEN
SHIPPING CRADLES FOR DAMEN

SHIPPING SUPPORT FOR YACHT SERVANT

SADDLES FOR PIN-PILES (BIGLIFT/ SPLIETHOFF - NETHERLAND)