1, HỆ SILO VÀ VÍT TẢI PROCONCO.


SCREW CONVEYOR SYSTEM
SCREW CONVEYOR SYSTEM
SILO SYSTEM
SILO SYSTEM
2, PHAO NỔI BÁO HIỆU HÀNG HẢI.

3, SILO VÔI, ĐÁ TẠI HẢI DƯƠNG & HÀ NAM.