1, HỆ THỐNG CẨU TÀU NÂNG HẠ NGOÀI KHƠI.


 

 ERECTION CRANE ON BOARDMACHINING CRANE PEDESTALMACHINING 22T CRANE PILLAR STRUCTUREFABRICATING THE BOOM OF CRANE


2, HỆ CẦU TRỤC NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG.


TAN THANH 9 CONVEYOR FRAME SYSTEMLGE - 15 TONS OVERHEAD CRANELGE - OVERHEAD CRANE SYSTEM (FABRICATION)LGE - OVERHEAD CRANE SYSTEM (INSTALLATION)