Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền

Công việc thực hiện Sửa chữa tàu ngoài luồng
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
Đối tác CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG
Khối lượng thực hiện Sửa chữa

QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA THANH DẪN HƯỚNG HẦM HÀNG

HOÀN THIỆN VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM