1, CÁC SẢN PHẨM KẾT CẤU CHO NHÀ THẦU VHE


STACK FABRICATION PROCESSHANDRAIL SYSTEM FOR PLANT

FRAME & STRUCTURE FOR PLANT


2, CÁC SẢN PHẨM KẾT CẤU CHO NHÀ THẦU OSR
DUCT PRODUCTS FOR IHI CLIENT