1, HỆ SILO VÀ VÍT TẢI PROCONCO.


SCREW CONVEYOR SYSTEM
SCREW CONVEYOR SYSTEM
SILO SYSTEM
SILO SYSTEM
2, PHAO NỔI BÁO HIỆU HÀNG HẢI.

3, SILO VÔI, ĐÁ TẠI HẢI DƯƠNG & HÀ NAM.
2, HỆ THỐNG BƠM DỰ ÁN KHÁC.


  


F ABRICATING PUMP STRUCTURE
MACHINING THE CENTER PUMP STRUCTUREFABRICTION MUD DRILL HEAD TDTC – CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ:

1, HỆ THỐNG CẨU TÀU NÂNG HẠ NGOÀI KHƠI.


 

 ERECTION CRANE ON BOARDMACHINING CRANE PEDESTALMACHINING 22T CRANE PILLAR STRUCTUREFABRICATING THE BOOM OF CRANE
2, HỆ CẦU TRỤC NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG.TAN THANH 9 CONVEYOR FRAME SYSTEM
LGE - 15 TONS OVERHEAD CRANE

LGE - OVERHEAD CRANE SYSTEM (FABRICATION)

LGE - OVERHEAD CRANE SYSTEM (INSTALLATION)D – ĐÓNG TÀU VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI:

1, THI CÔNG BLOCK TÀU VỎ THÉP TẠI Z189, HẠ LONG, THÁI BÌNH DƯƠNG.
BLOCKS FOR VESSEL 5009STALL'S MOUTH BLOCK FOR VESSEL 13500
COMPLETED OVERNIGHT CRUISE
HATCH COAMING BLOCK -VIN B216
2, THI CÔNG TÀU VỎ NHÔM VÀ THIẾT BỊ VẬT LIỆU NHÔM.ALUMINIUM VESSELS (SERIES ST 118 & 181 – HỒNG HÀ S/Y)
ALUMINIUM VESSELS (SERIES ST 118 & 181 – HỒNG HÀ S/Y)ALUMINIUM GANGWAY, ELECTRIC BOX (KRAKEN - AUSTRALIA)3, THI CÔNG THIẾT BỊ TRÊN TÀU.


GEAR BOX STRUCTURE


HYDRAULIC POWER STATION


LIFTING LEGS OF OFFSHORE VESSEL4, KẾT CẤU GIÁ KÊ VẬN CHUYỂN TÀU – CHUYÊN DỤNG.SHIPPING SUPPORT FOR DAMEN
SHIPPING CRADLES FOR DAMEN


SHIPPING SUPPORT FOR YACHT SERVANT

SADDLES FOR PIN-PILES (BIGLIFT/ SPLIETHOFF - NETHERLAND)


E – KẾT CẤU THÉP, THIẾT BỊ NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG:

1, CÁC SẢN PHẨM KẾT CẤU CHO NHÀ THẦU VHE.
STACK FABRICATION PROCESS

HANDRAIL SYSTEM FOR PLANT

FRAME & STRUCTURE FOR PLANT2, CÁC SẢN PHẨM KẾT CẤU CHO NHÀ THẦU OSR.DUCT PRODUCTS FOR IHI CLIENT