MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ XƯỞNG


XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 1 (PX VỎ)

XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 1 (PX MÁY)

Image Caption


XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 2 (PX GIA CÔNG 1)

Image Caption


XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 2 (PX GIA CÔNG 2)


XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 2 (PX GIA CÔNG 2)


BÃI TẬP KẾT – TỔ HỢP GIA CÔNG NGOÀI TRỜI (XƯỞNG 2)HỆ THỐNG ÂU, CẦU TÀU 2.000T (XƯỞNG 2)XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 3 (XƯỞNG CHÍNH AN HỒNG) : 


BÃI SẢN XUẤT SỐ 3 (BÃI CỔNG TRỤC AN HỒNG)+10.000m2